ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Επίπεδο: A1 έως Β2


  • Αρχάριο & Βασικό Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας
  • Μεσαίο Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας
  • Ανώτερο Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας Β2

Η εκπαίδευση ξεκινάει από το αρχάριο επίπεδο έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να χρησιμοποιεί και να κατανοεί καθημερινές εκφράσεις με απλό τρόπο στην καθημερινή του ζωή. Εκπαιδεύεται στη ρωσική φωνητική, στη ρωσική γραμματική και αποκτά γνώσεις στο βασικό λεξιλόγιο.  Στη συνέχεια ο σπουδαστής εκπαιδεύεται έτσι ώστε να διαθέτει αρκετές γνώσεις και να μπορεί δημιουργεί διαλόγους ώστε να ανταπεξέρχεται  σε βασικά ζητήματα επικοινωνίας. Εκπαιδεύεται στη βασική επικοινωνία δηλαδή την ανάγνωση, την ομιλία, τη γραφή και την ακρόαση.

 

Συνεχίζεται η εκπαίδευση στο μεσαίο επίπεδο έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να δημιουργεί διαλόγους και να ανταπεξέρχεται επικοινωνιακά σε βασικές περιστάσεις όπως σχολείο, εργασία, διακοπές. Εκπαιδεύεται στην ανάγνωση, την ομιλία, τη γραφή και την ακρόαση έτσι ώστε να ακούει και να απαντάει με ευχέρεια.  Δίνεται μεγάλη βάση στη γραμματική και στο λεξιλόγιο.

 

Ο σπουδαστής πλέον κατανοεί ένα πολύ δύσκολο κείμενο και απαντάει με άνεση.  Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να εκφέρει άποψη για πολλά θέματα.  Αναπτύσσει τη ομιλία του σε θέματα κοινωνικής ζωής. Αποκτά το Β2 πτυχίο μετά από εξετάσεις.

 

Διάρκεια: 352 ώρες  (4 ώρες την εβδομάδα επί 22 μήνες)