ΕΠΙΠΕΔΟ C2


Μαθήματα Αγγλικών… για Ενήλικες & Παιδιά


 

Η γνώση της Aγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να τη μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

 

 Επίπεδο C2- Proficiency in English

1. Certificate of Proficiency in English (CPE)  – Cambridge

2. Certificate of Proficiency in English (ECPE)  – Michigan

3. Bulats – Cambridge

4. City and Guilds – Peoplecert

5. TIE (Test of Interactive English)

 

Το Proficiency πρόκειται για ένα απαιτητικό δίπλωμα που πιστοποιεί την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοί του μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίσταση (επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον) και είναι ικανοί να κατανοούν πολύπλοκα κείμενα (αλληλογραφία, επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων κ.α.).

 

Τι σας προσφέρει το Επίπεδο C2 – Proficiency(CPE,  ECPE, Bulats, CityandGuilds, TIE);

Yπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η απόκτηση του Proficiency:

  • Το πιστοποιητικό Επιπέδου C2 (Proficiency)  ισχύει εφ’ όρου ζωής.  Είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
  • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το Επιπέδο C2 (Proficiency)  ως ένα πιστοποιητικό Αγγλικών άριστης γνώσης αγγλικών

 

Πού θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό Επιπέδου C2 – Proficiency;

Το πιστοποιητικό Proficiency κατατάσσεται στο επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς  για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) και  είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.  Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

 

Σκοπός & Στόχος του σεμιναρίου Επίπεδο C2-Proficiency in English είναι:

Στο επίπεδο C2 ο χρήστης Αγγλικών είναι σε άριστη θέση να:

  • Κατανοεί με ευκολία σχεδόν οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει
  • Κρατάει ακριβείς και πλήρεις σημειώσεις κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης
  • Καταλαβαίνει εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας
  • Συζητά για περίπλοκα ή ιδιαίτερα θέματα με αυτοπεποίθηση
  • Εκφραστεί με ευφράδεια και ακρίβεια.

 

Σε ποιούς απευθύνεται το σεμινάριο Μαθήματα Αγγλικών – Επίπεδο C2- Proficiency in English:

Σε υπαλλήλους, Ελεύθερους Επαγγελματίες,  Αυτοαπασχολούμενους, Ανέργους, μαθητές, φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς στα Αγγλικά.

 

Διάρκεια: 7 μήνες (3 ώρες την εβδομάδα)

 

Πιστοποίηση

Μέσω εξετάσεων του Cambridge ΕSOL

1. Certificate of Proficiency in English (CPE)  – Cambridge

2. Bulats- Cambridge

 

Μέσω εξετάσεων του Michigan

1. Certificate of Proficiency in English (ECPE)  – Michigan

 

Μέσω εξετάσεων του Peoplecert

1. City and Guilds

 

Μέσω εξετάσεων του Ιρλανδικού Πανεπιστημίου

1. TIE (Test of Interactive English)