ΕΠΙΠΕΔΟ C1


Μαθήματα Αγγλικών… για Ενήλικες & Παιδιά


 

Η γνώση της Αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να τη μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

 

Επίπεδο C1-Advanced in English

1. Certificate of Advanced in English (CAE) – Cambridge

2. Advanced Level Certificate in English (ALCE) – Michigan

3. Bulats – Cambridge

4. City and Guilds – Peoplecert

5. TIE (Test of Interactive English)

 

Το Επίπεδο C1 σας βοηθά να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα Αγγλικά για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς. Να χρησιμοποιείτε τα αγγλικά με αυτοπεποίθηση και ευελιξία.  Να συντάσσετε σαφή και καλά δομημένα κείμενα πάνω σε περίπλοκα ζητήματα.

 

Τι σας προσφέρει το Επίπεδο C1 – Advanced(CAE, ALCE, Bulats, CityandGuilds, TIE);

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η απόκτηση του Επιπέδου C1:

  • Το πιστοποιητικό Επιπέδου C1 (Advanced) ισχύει εφ’ όρου ζωής.  Είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
  • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το Επιπέδο C1 (Advanced) ως ένα πιστοποιητικό Αγγλικών προχωρημένου επιπέδου
  • Το Advanced αποτελεί ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλότερου επιπέδου πιστοποιητικά όπως τα Proficiency English

 

Πού θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό Επιπέδου C1 (Advanced);

Το πιστοποιητικό Advanced  κατατάσσεται στο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.  Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

 

Σκοπός & Στόχος του σεμιναρίου είναι:

Στο Eπίπεδο Γ1 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

  • Διαβάζει αρκετά γρήγορα ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις πανεπιστημιακών σπουδών
  • Καταλαβαίνει  περίπλοκες  γνώμες
  • Συντάσσει σαφή, λεπτομερή και καλά δομημένα κείμενα
  • Εκφράζεται με ένα καλό επίπεδο ευφράδειας
  • Χρησιμοποιεί τα αγγλικά με ευελιξία για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς.

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε υπαλλήλους, Ελεύθερους Επαγγελματίες,  Αυτοαπασχολούμενους, Ανέργους, μαθητές, φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς στα Αγγλικά.

 

Πιστοποίηση

Μέσω εξετάσεων του Cambridge ΕSOL

1. Certificate of Advanced in English (CAE)  – Cambridge

2. Bulats- Cambridge

 

Μέσω εξετάσεων του Michigan

1. Advanced Level Certificate in English (ALCE) – Michigan

 

Μέσω εξετάσεων του Peoplecert

1. City and Guilds

 

Μέσω εξετάσεων του Ιρλανδικού Πανεπιστημίου

1. TIE (Test of Interactive English)

 

Διάρκεια: 6 μήνες (3 ώρες την εβδομάδα)