ΕΠΙΠΕΔΟ Β2


Μαθήματα Αγγλικών …για Ενήλικες & Παιδιά


 

Η γνώση της Αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα ενώ σε πολλές χώρες στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να τη μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

 

Επίπεδο B2 – LOWER

1. FCE (First Certificate in English Lower)- Cambridge

2. ECCE (Certificate of Competency in English)- Michigan

3. Bulats – Cambridge

4. City and Guilds – Peoplecert

5. TIE (Test of Interactive English)

 

Τo Επίπεδο Β2 (Lower) σας βοηθά να κατανοείτε κείμενα από μία ευρεία ποικιλία πηγών. Να κρατάτε σημειώσεις όταν ο ομιλητής είναι αγγλόφωνος. Να μπορείτε  να συνομιλείτε με ανθρώπους στα Αγγλικά γύρω από μια ευρεία ποικιλία θεμάτων. Να καταλαβαίνετε ανθρώπους που μιλούν Αγγλικά σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.

 

Τι σας προσφέρει το Επίπεδο Β2 (FCE, ECCE, Bulats, City and Guilds, TIE);

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η απόκτηση του Επίπεδο Β2:

  • Το πιστοποιητικό Επιπέδου B2 (Lower) ισχύει εφ’ όρου ζωής
  • Είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές
  • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το Επιπέδο B2 (Lower) ως ένα πιστοποιητικό Αγγλικών ανωτέρου μέσου επιπέδου
  • Το Lower αποτελεί ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά όπως τα Advanced Englishκαι Proficiency English
  • Η εξέταση Επιπέδου B2 (Lower) χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο

 

Πού θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό Επιπέδου Β2 (Lower);

Το Lower κατατάσσεται στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.  Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

 

Σκοπός & Στόχος του σεμιναρίου είναι:

Στο επίπεδο Β2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί το κύριο νόημα σύνθετων κειμένων
  • Συμμετέχει σε συζητήσεις γύρω από εύρος θεμάτων, να εκφράζει τις απόψεις του και να παρουσιάζει επιχειρήματα
  • Συντάσσει ευνόητα και αναλυτικά κείμενα εκφράζοντας απόψεις και εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Αγγλικά Επιπέδου Β2 (Lower):

Σε υπαλλήλους, Ελεύθερους Επαγγελματίες,  Αυτοαπασχολούμενους, Ανέργους, μαθητές, φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς στα Αγγλικά.

 

Πιστοποίηση

Μέσω εξετάσεων του Cambridge ΕSOL

1. FCE (First Certificate in English Lower)- Cambridge

2. Bulats- Cambridge

 

Μέσω εξετάσεων του Michigan

1.ECCE (Certificate of Competency in English)- Michigan

 

Μέσω εξετάσεων του Peoplecert

1. City and Guilds

 

Μέσω εξετάσεων του Ιρλανδικού Πανεπιστημίου

1. TIE (Test of Interactive English)

 

Διάρκεια: 6 μήνες (3 ώρες την εβδομάδα)