ΕΠΙΠΕΔΟ Β1


Μαθήματα Αγγλικών… για Ενήλικες & Παιδιά


 

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

 

Επίπεδο B1

1. PET Cambridge (Preliminary English Test)

2. Bulats

3. City and Guilds

4. TIE (Test of Interactive English)

 

Στo Επίπεδο Β1 ο σπουδαστής ειδικεύεται στην επικοινωνία με ευχέρεια στα Αγγλικά σε καθημερινές καταστάσεις, διάβασμα απλών κειμένων ή άρθρα περιοδικών, ικανότητα  σύνταξης επιστολών που αφορούν συνηθισμένα θέματα.

 

Τι σας προσφέρει το Επίπεδο Β1 (ΡΕΤ, Bulats, City and Guilds)

Η απόκτηση του διπλώματος Β1προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

  • Τα πιστοποιητικά  ισχύουν εφ’όρου ζωής. Είναι διεθνές αναγνωρισμένα σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές
  • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι οργανισμοί αναγνωρίζουν τα συγκεκριμένα  πιστοποιητικά  Αγγλικών
  • Παρότι το Επίπεδο Β1 είναι πιστοποιητικό γνώσεων βασικού επιπέδου, σας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας στη χρήση των Αγγλικών και αποτελεί ένα ιδανικό βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά όπως το First Certificate in English (FCE)
  • Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης του Επιπέδου Β1 σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά σας με αυτοπεποίθηση. Να τα χρησιμοποιήσετε σε καταστάσεις της καθημερινότητας και  να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο

 

Πού θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό Επιπέδου Β1;

Το πιστοποιητικό στο επίπεδο Β1του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες Γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένο.  Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

 

Σκοπός & Στόχος του σεμιναρίου είναι να:

Στο επίπεδο Β1 ο μέσος χρήστης Αγγλικών θα πρέπει να:

  • Κατανοεί το κύριο νόημα οδηγιών ή δημοσίων ανακοινώσεων
  • Χειριστεί τις περισσότερες καταστάσεις που θα βιώσει ταξιδεύοντας σε μία αγγλόφωνη χώρα
  • Κάνει απλές ερωτήσεις και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις επαγγελματικού ενδιαφέροντος
  • Συντάσσει επιστολές επάνω σε γνωστά θέματα.

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μαθητές, φοιτητές, υπαλλήλους, Ελεύθερους Επαγγελ-ματίες,  Αυτοαπασχολούμενους, Ανέργους που επιθυμούν να αποκτήσουν το επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) στα Αγγλικά.

 

Πιστοποίηση

Μέσω εξετάσεων του Cambridge ΕSOL

1. PET Cambridge (Preliminary English Test)

2. Bulats

 

Μέσω εξετάσεων του Peoplecert

1. City and Guilds

 

Μέσω εξετάσεων του Ιρλανδικού Πανεπιστημίου

1. TIE (Test of Interactive English)

 

Διάρκεια: 4 ώρες την εβδομάδα  6 μήνες