ΕΠΙΠΕΔΟ Α2-ΚΕΤ


Μαθήματα Αγγλικών… για Ενήλικες & Παιδιά


 

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να τη μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

 

KET (Key English Test)- Επίπεδο Α2

To KET βοηθά τον σπουδαστή να αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες στα Αγγλικά, να κατανοεί απλά κείμενα, να μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από οικείες καταστάσεις, να αντιλαμβάνεται τυποποιημένες ανακοινώσεις και απλές προφορικές οδηγίες.

 

Τι προσφέρει το ΚΕΤ

Η απόκτηση του ΚΕΤ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

  • Το πιστοποιητικό ΚΕΤ ισχύει εφ’ όρου ζωής.
  • Το ΚΕΤ είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
  • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι οργανισμοί ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν επίσημα το ΚΕΤ ως ένα βασικό πιστοποιητικό Αγγλικών.
  • Αν και το ΚΕΤ είναι πιστοποιητικό γνώσεων βασικού επιπέδου, σας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας στη χρήση των Αγγλικών και αποτελεί ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά όπως τα Preliminary English Test (PET) και First Certificate in English (FCE).
  • Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης του ΚΕΤ σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά σας με αυτοπεποίθηση. Η εξέταση ΚΕΤ χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο.
  • Επειδή η εξέταση ΚΕΤ καλύπτει και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – σας βοηθάει να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας στη χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

 

Πού θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό ΚΕΤ;

Το ΚΕΤ τοποθετείται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

 

Σκοπός & Στόχος του σεμιναρίου Πιστοποιητικό KET – Επίπεδο Α2 είναι:

Στο επίπεδο Α2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών θα πρέπει να:

  • Κατανοεί και χρησιμοποιεί βασικές φράσεις και εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας
  • Μπορεί να συστηθεί και να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο
  • Συνδιαλέγεται με άτομα που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα και μιλούν αργά και καθαρά.

 

Σε ποιούς απευθύνεται το πιστοποιητικό ΚΕΤ:

Σε διοικητικούς υπαλλήλους, Ελεύθερους, Επαγγελματίες,  Αυτοαπασχολούμενους, Ανέργους, φοιτητές, μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) στα Αγγλικά.

 

Πιστοποίηση

Μέσω εξετάσεων του Cambridge ΕSOL.

 

Διάρκεια:  6 μήνες με 2 ώρες την εβδομάδα – 3 μήνες με 4 ώρες την εβδομάδα