CERTIFIED WAITER

Πιστοποιημένος Σερβιτόρος


Ως Σερβιτόρος ορίζεται ο εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα, ο οποίος γνωρίζοντας την εστιατορική τέχνη και τους κανόνες γαστρονομίας-οινολογίας, σερβίρει εδέσματα και ποτά στους πελάτες που συχνάζουν σε χώρους εστίασης  – αναψυχής (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις κέτερινγκ, αναψυκτήρια, λέσχες, οργανισμούς, καφετέριες) εφαρμόζοντας με ευπρέπεια και ευγένεια, τους κανόνες σερβιρίσματος.

Οι κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες, σε συνδυασμό με τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος διατηρούν και αυξάνουν την πελατεία των χώρων εστίασης και αναψυχής.

 

Θεματικές Ενότητες

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Waiter

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως Waiter. Επίσης, απευθύνεται σε άτομα που δουλεύουν εποχιακά σε ξενοδοχειακές μονάδες. Τέλος, απευθύνεται σε τελειόφοιτους λυκείου ή ανέργους κάθε ηλικίας. Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία.  Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει ικανότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της ειδικότητας (φυσική κατάσταση, ευχέρεια στη σωματική κίνηση και στην κίνηση των χεριών, ισορροπία, ικανοποιητική όραση, ικανοποιητική ακοή, αντοχή).

 

Σκοπός & Στόχος της εκπαίδευσης Waiter

Συγκεκριμένα ο σερβιτόρος μαθαίνει:

 •  Να αναγνωρίζει τα τμήματα παραγωγής και κατανάλωσης μιας επισιτιστικής επιχείρησης
 • Να ξεχωρίζει τα διαφορετικά είδη εξοπλισμού των επισιτιστικών επιχειρήσεων ανάλογα με την χρήση τους, καθώς και τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στον χειρισμό του
 • Να γνωρίζει την ιεραρχία και τα γενικά καθήκοντα του προσωπικού της κουζίνας
 • Να προετοιμάζει το χώρο εστίασης – αναψυχής για το σερβίρισμα γευμάτων – ποτών
 • Να ελέγχει την αρτιότητα τόσο του χώρου εργασίας όσο και του απαραίτητου εξοπλισμού και τα προσαρμόζει ανάλογα με την κάθε περίσταση
 • Να υποδέχεται τους πελάτες έχοντας ως βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία
 • Να γνωρίζει όλους τους διαφορετικούς τρόπους σερβιρίσματος & γευμάτων
 • Να μπορεί να συντάσσει και να διαμορφώνει ένα μενού σύμφωνα με τους γαστρονομικούς κανόνες
 • Να απαριθμεί και να αναλύει τις διαφορετικές κατηγορίες και τύπους δεξιώσεων και εκδηλώσεων
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες ατομικής υγιεινής
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Να εισπράττει τους λογαριασμούς και να συμμετέχει στη διαδικασία κλεισίματος του χώρου
 • Να επιβεβαιώνει ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι και να επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει
 • Να καλωσορίζει τους πελάτες που εισέρχονται στο χώρο
 • Να επιβλέπει τα τραπέζια του χώρου ευθύνης του και ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση τυχόν νέων απαιτήσεων των πελατών

 

Διάρκεια και Eκπαιδευτικές Yπηρεσίες

 • Διάρκεια: 3 μήνες – 4 ώρες εβδομαδιαία ή 2 μήνες – 6 ώρες εβδομαδιαία | 50 ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e – learning)
 • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Στο τέλος της  φοίτησης οι υποψήφιοι  αξιολογούνται και παρέχονται 4 Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένες για την αγορά εργασίας. (Οι βεβαιώσεις σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν  εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)

1. Ειδικός Σερβιτόρος – Waiter Υπάλληλος (Πιστοποιημένη από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. – Κε.Δι.Βι.Μ 1)

2. Εξυπηρέτηση Πελάτη – Customer Service (Πιστοποιημένη από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. – Κε.Δι.Βι.Μ 1)

3. Διαχείριση Παραπόνων – Complaint Handling (Πιστοποιημένη από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. – Κε.Δι.Βι.Μ 1)

4. Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations (Πιστοποιημένη από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. – Κε.Δι.Βι.Μ 1)

 

Πιστοποίηση από το Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από εξετάσεις,  οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στο αντικείμενο. Η  επιτυχής ολοκλήρωση της  εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί  στην απόκτηση της πιστοποίησης.

Certified Waiter (CWTR) – Πιστοποιημένος Ειδικός Σερβιτόρος (Χωρίς το κόστος Πιστοποίησης ACTA CWTR)

 

         

Το σχήμα  πιστοποίησης CWTR είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).