ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗ

Tourism & Accommodation


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

CERTIFIED FRONT OFFICE PROFESSIONAL


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

CERTIFIED PROFESSIONAL HOUSEKEEPER


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

CERTIFIED WAITER


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ BARISTA

CERTIFIED PROFESSIONAL BARISTA


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ BARTENDER

CERTIFIED PROFESSIONAL BARTENDER


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EDUCATIONAL PROGRAM


ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

MARKET RESEARCH SEMINARS


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

TOURISM MARKETING