ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(Secretarial Support Services) – Ταχύρυθμο (5 μήνες)


Ο Τομέας Εκπαίδευσης Secretarial Support Services απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσους σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, μας οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης (Secretarial Support Services). Ο Τομέας εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής υποστήριξης.

 

Θεματικές ενότητες:

  1. Οργάνωση & Διαχείριση Γραφείου

  2. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου

  3. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία (τυφλό σύστημα Ελληνικού – Αγγλικού πληκτρολογίου)

  4. Εμπορική Αλληλογραφία

  5. Δημόσιες Σχέσεις

  6. Κώδικας Δεοντολογίας

  7. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  8. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

  9. Επικοινωνία & Εργασιακές Σχέσεις

10. Εξυπηρέτηση του Πελάτη

11. Τεχνικές Πωλήσεων

12. Τηλεφωνική Επικοινωνία

13. Διαχείριση Παραπόνων

14. Διαχείριση Χρόνου

15. Γλώσσα Σώματος

16. Βασικό Marketing

17. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις

18. Έρευνα Αγοράς

19. Ανάπτυξη Πωλήσεων

20. Skype

21. Dropbox

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Ο Τομέας εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης (Secretarial Support Services) απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ΙΕΚ, Αποφοίτους Λυκείου που  με ή χωρίς προϋπηρεσία σε θέση Γραμματείας Διοίκησης ή Διεύθυνσης θέλουν να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος  να αποκτήσει  και να πιστοποιήσει τις ικανότητες – δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με την Διεύθυνση & Διοίκησης της Γραμματείας.

 

Σκοπός & Στόχος της εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στα θέματα που αφορούν την λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διοίκησης ή Διεύθυνσης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι: να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της γραμματειακής εξυπηρέτησης προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα & τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας.

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 5 μήνες, 6 ώρες εβδομαδιαία. 
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).
  • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης – Secretarial Support Services έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)

 

 

Βεβαίωση κατάρτισης σεμιναρίου από τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ACTA.

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης – Certified Secretaries Management Assistants – CSMA