SENIOR EXECUTIVE MANAGEMENT SECRETARY

Γραμματειακή Υποστήριξη σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης


Ο Τομέας Εκπαίδευσης Senior Executive Management Secretary απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσοι σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, μας οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης (Senior Executive Management Secretary). Ο Τομέας εκπαίδευσης Γραμματέας Διοίκησης & Διεύθυνσης διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής υποστήριξης.

 

Θεματικές ενότητες:

  1. Οργάνωση & Διαχείριση Γραφείου

  2. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου

  3. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία

      (Τυφλό σύστημα Ελληνικού – Αγγλικού πληκτρολογίου)

  4. Εμπορική Αλληλογραφία

  5. Δημόσιες Σχέσεις

  6.  Κώδικας Δεοντολογίας

  7. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  8. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

  9. Επικοινωνία & Εργασιακές Σχέσεις

10. Εξυπηρέτηση του Πελάτη

11. Τεχνικές Πωλήσεων

12. Τηλεφωνική Επικοινωνία

13. Διαχείριση Παραπόνων

14. Διαχείριση Χρόνου

15. Γλώσσα Σώματος

16. Βασικό Marketing

17. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις

18. Έρευνα Αγοράς

19. Ανάπτυξη Πωλήσεων

20. Skype

21. Dropbox

22. English for Secretarial Purposes (κάτοχος Lower ή Proficiency)

23. Προετοιμασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης ACTA CSMA

24. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 • Windows 7
 • Word
 • Excel
 • Access
 • Power Point
 • Outlook
 • Internet Explorer , Mozilla Firefox, Google Chrome

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο “Γραμματειακή Υποστήριξη σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης”

Ο Τομέας εκπαίδευσης Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, Αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι, με προϋπηρεσία ή χωρίς σε θέση Γραμματείας Διοίκησης ή Διεύθυνσης,  θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης “Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης” στοχεύει, μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση, να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε ο απόφοιτος  να αποκτήσει  και να πιστοποιήσει τις ικανότητες – δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με τη Διεύθυνση & Διοίκηση της Γραμματείας.

 

Σκοπός & Στόχος της Εκπαίδευσης “Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης”

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης και να εφοδιαστούν με τις απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές, έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διοίκησης ή Διεύθυνσης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της γραμματειακής εξυπηρέτησης, προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος επίσης, είναι να αποκτήσουν την ικανότητα & τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας.

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες του “Σεμιναρίου Γραμματειακή Υποστήριξη σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης”

 • Διάρκεια: 9 μήνες, 9 ώρες εβδομαδιαία. 
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 3 Θεματικές Ενότητες (για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ) : (Word (Επεξεργασία Κειμένου), Excel (Υπολογιστικά Φύλλα), Outlook (Επικοινωνίες), Internet Explorer (Υπηρεσίες Διαδικτύου) είναι ΔΩΡΕΑΝ δηλαδή δεν πληρώνετε κάρτα δεξιοτήτων, 3 εξετάσεις & Πιστοποιητικό) σας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ . Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας, το CCU αποτελεί το απαραίτητο προσόν, τόσο στην Ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)

 

1. Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης (Senior Executive Management Secretary)

2. Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό – Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) – Blind System (Greek – English – Numeric keypad)

3. Αγγλικά για Γραμματείς (English for Secretarial)

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης – (Certified Secretaries Management Assistants) – CSMA (Χωρίς το κόστος της πιστοποίησης ACTA CSMA)

 Βεβαίωση κατάρτισης από τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ACTA.

Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης). Το πιστοποιητικό ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Το σχήμα πιστοποίησης CSMA είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European Cooperation for Accreditation).