ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Secretarial Services


ΠΙΣΤ/ΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

SECRETARIES MANAGEMENT ASSISTANTS


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΠΟΔΟΧΗΣ

SENIOR OFFICE EMPLOYEE


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

SECRETARIAL SUPPORT SERVICES


ΓΡΑΜ/ΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

SENIOR EXECUTIVE MANAGEMENT SECRETARY