ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΝΕΑ ΥΔΕ)

New Statutory Declaration Installer Electrical (New Yde)


Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για ακόμα ασφαλέστερες εγκαταστάσεις στις οποίες απαλείφετε ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας έχουν επιβάλλει την εφαρμογή νέων ελέγχων και την συγκρότηση υπεύθυνης δήλωσης η οποία αποτελεί δεσμευτικό συμβόλαιο για την πληρότητα και την ασφάλεια του μελλοντικού χειριστή. Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως σκοπό να προσφέρει σαφή και σε βάθος επιμόρφωση πάνω στους νέους κανόνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τους επιβάλλει το πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης HD384 (ΕΛΟΤ HD384).

 

Θεματικές Ενότητες:

1. Τεχνική νομοθεσία: Πραγματοποιείται εκτενής αναφορά πάνω στους κανονισμούς της τεχνικής νομοθεσίας που διέπουν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

2. Πρότυπα: Παρουσίαση των προτύπων του IEC και του εναρμονισμένου Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ HD.

3. Πρότυπα αγωγών και καλωδιώσεων.

4. Πίνακες βοηθείας ορθής συμπλήρωσης νέας ΥΔΕ: Πλήρη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πινάκων βοηθείας που περιλαμβάνουν αντίστοιχα τις περιπτώσεις ηλεκτροδότησης, ασφαλειοδιακόπτες, πίνακες χρήσης νομοθεσίας και τιμές γειώσεων.

5. Τεχνικά έγγραφα: Αναλυτική παρουσίαση και αναφορά πάνω στα τεχνικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν μία υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.

6. Παραδείγματα: Πρακτικά παραδείγματα που ενσωματώνουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο New YDE

Σε εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, ενεργειακούς επιθεωρητές, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τεχνολόγους ενεργειακής τεχνικής, τεχνικά γραφεία, μηχανικούς πωλήσεων ηλεκτρολογικού υλικού, κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία.

 

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 16 ώρες
  • Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ  100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Το Σεμινάριο Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Νέα ΥΔΕ)-(New Statutory Declaration Installer Electrical (New YDE) έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)