ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Design & Technology of Photovoltaic Systems & Installations


 Το ζήτημα της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας και της οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί άρρηκτα με την προσπάθεια για σεβασμό στο περιβάλλον και στα διάφορα οικοσυστήματα. Η πράσινη ανάπτυξη είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Στον τομέα της παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας συναντάμε τις ήπιες μορφές ενέργειας. Ανάμεσα σε αυτές ανήκουν και τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στην εμβάθυνση των γνώσεων πάνω στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

 

Θεματικές ενότητες:

1. Φωτοβολταϊκό κελί και φωτοβολταϊκές διατάξεις

2. Αρχή λειτουργίας φωτοβολταϊκού κελιού και φωτοβολταϊκής συστοιχίας

3. Σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων, υπολογισμός φορτίων, υπολογισμός διαστάσεων φωτοβολταϊκής συστοιχίας

4. Γεννήτριες και συσσωρευτές βασιζόμενα στην τροφοδοσία από φωτοβολταϊκά συστήματα

5. Εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων

6. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τροφοδοσία. Συντήρηση επισκευές και αναβαθμίσεις συστημάτων

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Σχεδίαση και Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Και Εγκαταστάσεων

Σε εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, ενεργειακούς επιθεωρητές, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τεχνολόγους ενεργειακής τεχνικής, τεχνικά γραφεία, μηχανικούς πωλήσεων ηλεκτρολογικού υλικού, κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία.

 

Σκοπός & Στόχος Σεμιναρίου Σχεδίαση και Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εγκαταστάσεων

Να προσφέρει σαφή γνώση πάνω στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών διατάξεων και συστημάτων. Ακόμη, να προσφέρει την αντίστοιχη τεχνοτροπία πάνω στις μεθόδους εγκατάστασης και ελέγχου φωτοβολταϊκών διατάξεων. Tέλος, να προσφέρει γνώση πάνω στην παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 30 ώρες
  • Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
    Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ  100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)