ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 


Τι είναι ο Αρχιτεκτονικός Φωτισμός;

Ο Αρχιτεκτονικός φωτισμός ως τεχνολογία ενσωματώνει εφαρμοσμένες επιστήμες του κλάδου των Μηχανικών όπως είναι οι αρχιτέκτονες, οι ηλεκτρολόγοι, οι πολιτικοί καθώς και οι σχεδιαστές εσωτερικού χώρου και ως στόχο έχει τον σχεδιασμό συστημάτων φωτισμού. Τα συστήματα φωτισμού μπορεί να περιλαμβάνουν τον φυσικό φωτισμό καθώς και τον τεχνητό φωτισμό που παράγεται από τα φωτιστικά σώματα διαμέσου του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει στο εσωτερικό του βασικές προδιαγραφές όπως είναι το είδος της δραστηριότητας του χώρου (εσωτερικό ή εξωτερικό) για τον οποίο παρέχεται ο φωτισμός, το ποσοστό του φωτισμού, που χρειάζεται βάσει φωτοτεχνικών μεγεθών, ο τρόπος κατανομής του φωτός που παράγεται, ο αντίκτυπος που έχει το εκάστοτε σύστημα φωτισμού που βρίσκεται μέσα στον χώρο τον οποίο φωτίζεται.

Ο Αρχιτεκτονικός φωτισμός στοχεύει σε τρεις θεμελιώδεις αρχές που αφορά στον εκάστοτε χώρο και εν γένει στο κτίριο καθώς και στον εξωτερικό χώρο ο οποίος φωτίζεται. Η πρώτη αρχή είναι η αισθητική του εκάστοτε χώρου καθώς και η χρήση για την οποία προορίζεται. Η δεύτερη αρχή αφορά στην εργονομία του χώρου με βάση τα φωτομετρικά μεγέθη. Η τρίτη αρχή αφορά στην ενεργειακή απόδοση που πρέπει να αποδίδεται από το σύστημα φωτισμού. Κάθε μια από αυτές τις τρεις αρχές εξετάζεται διεξοδικά κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της μελέτης από τον εκάστοτε μελετητή. Ο μελετητής θα πρέπει να συνδυάζει σε κάθε χώρο τόσο τον χρηστικό φωτισμό, όσο και τον διακοσμητικό φωτισμό. Περαιτέρω όμως ο φωτισμός συνολικά αποκτά νέα έννοια αφού συμβάλει στην δημιουργία ενός ζωντανού κτιρίου με την εφαρμογή σεναρίων φωτισμού και έτσι όποιος βρίσκεται σε αυτό τον χώρο θα μπορεί να αισθάνεται ευχάριστα.

 

Θεματικές Ενότητες

1. Θεωρία Φωτοτεχνίας

2. Εισαγωγή στην τεχνολογία φωτισμού: Αναλύονται όλες οι βασικές αρχές της σύγχρονης οπτικής και των φυσικών νόμων φωτισμού

3. Φωτομετρικά μεγέθη: Γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα μεγέθη φωτομετρίας

4. Τεχνητές φωτεινές πηγές: Γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα είδη λαμπτήρων που υπάρχουν, αρχή λειτουργίας, βλάβες που εμφανίζουν, χρόνος ζωής

5. Φωτισμός εσωτερικών χώρων

6. Φωτισμός εξωτερικών χώρων

7. Φωτισμός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων

8. Αναλύονται τα είδη του φωτισμού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται μία μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρο & εξωτερικού χώρου

9. Φωτισμός οδών και δημοσίων χώρων

10. Πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση πάνω στις αρχές και τον τρόπο φωτισμού των παραπάνω χώρων

11. Υλοποίηση φωτοτεχνικών μελετών

12. Φωτισμός δρόμων

13. Φωτισμός σηράγγων και τούνελ

14. Πρωτόκολλα φωτισμού

15. Προμέτρηση και αποτύπωση χώρου

16. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης φωτισμού με την χρήση του προγράμματος Dialux

17. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης με την χρήση του προγράμματος Dialux Evo

18. Σχεδίαση και υλοποίηση μελέτης φωτισμού με την χρήση του προγράμματος Relux

19. Διαχείριση έργων και μελετών φωτισμού

20. Ειδικές περιπτώσεις μελετών φωτισμού

21. Αρχιτεκτονικός φωτισμός και Επιχειρηματικότητα

22. Υλοποίηση Έξυπνου Κτιρίου (Smart Building implementation)σε επίπεδο φωτισμού

23. Διαλειτουργικότητα φωτισμού και συστημάτων επικοινωνιών στο ορατό φάσμα (visible light communications in teroperability with light planning)

 

Δομή και Ενότητες Προγράμματος Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα συνολικά αποτελείται από θεωρητικές ενότητες αλλά και Workshops τα οποία δύναται να υλοποιηθούν με την χρήση Η/Υ με συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία στο σύνολο τους καλύπτουν τις ενδεχόμενες απαιτήσεις που μπορεί να έχει η αγορά εργασίας από ένα σύγχρονο μηχανικό και εν γένει επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο τομέα του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Με την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιείται διδασκαλία θεωρητικών ενοτήτων. Εν συνεχεία ακολουθούν τα workshopsμε την χρήση Η/Υ. Παρόλα αυτά επειδή η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί από τον εκάστοτε εργαζόμενο να μπορεί να εκτός από το να σχεδιάζει αλλά και να υλοποιεί έργα πάνω στον αρχιτεκτονικό φωτισμό όπως επίσης και να έρχεται σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες που δραστηριοποιούνται πάνω στο ίδιο έργο όπως παράδειγμα με ένα ηλεκτρολόγο μηχανικό παρουσιάζει η φυσική διαδικασία που ακολουθείται από τη έναρξη μέχρι και την τελική παράδοση ενός έργου.  

 

Γιατί να εκπαιδευτώ στον Αρχιτεκτονικό Φωτισμό;

Μέχρι τώρα ο φωτισμός στην Ελληνική αγορά είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Σε συντριπτική πλειοψηφία οι περισσότερες κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι νεόδμητες είτε ανακαινίζονται φωτίζονται χωρίς μελέτη, ή εφαρμόζονται ενστικτωδώς κάποιες βασικές αρχές φωτισμού. Στο ίδιο επίπεδο εντάσσονται και οι μελέτες φωτισμού που γίνονται από ορισμένες εταιρείες. Συγκεκριμένα οι μεγάλες εταιρείες φωτιστικών με την πώληση που πραγματοποιούν προσφέρουν δωρεάν την μελέτη. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη καθώς και ο μελετητής γίνονται ένα με το προϊόν. Αυτό δεν συμβάλει καθόλου στην δημιουργικότητα και την πηγαία έμπνευση που πρέπει να διακατέχει τον μελετητή. Η ανάδειξη όμως του μελετητή φωτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την εκπαίδευση πάνω σε σημαντικές έννοιες και εργαλεία τα οποία θα μπορεί να έχει στην φαρέτρα του προκειμένου να εργαστεί επιτυχώς στον συγκεκριμένο τομέα. Η επαφή με τον πελάτη, η συζήτηση μαζί του για τις ανάγκες του όσον αφορά τον φωτισμό του κτηρίου, η δημιουργία πολλαπλών σεναρίων προς ανάδειξη του χώρου που πρέπει να φωτιστεί και εν κατακλείδι η δημιουργία ενός χώρου ή κτηρίου το οποίο θα μπορεί να το ζει και να το ευχαριστιέται αυτός που το έχει. Περαιτέρω η δημιουργία ενός πλάνου εργασιών μέσα στην μελέτη και η μελλοντική πρόβλεψη για την χρήση του χώρου δίνουν βιωσιμότητα στον φωτισμό καθώς και στην εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων για τον μελετητή ο οποίος θα μπορεί να είναι παρόν στις ανάγκες του πελάτη του.

Μια ακόμα σημαντική σύγχρονη έννοια είναι η διαλειτουργικότητα καθώς ο μελετητής του φωτισμού θα πρέπει να αλληλοεπιδρά και να συνεργάζεται και με άλλες ειδικότητες όπως είναι ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος αφού θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί του και να του δώσει τις προδιαγραφές για την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ο κάθε συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μια πληθώρα από τεχνολογίες γύρω από τον φωτισμό αλλά και να μάθει πώς να χειρίζεται εργαλεία που απαιτούνται για την υλοποίηση της εκάστοτε μελέτης. Περαιτέρω μαθαίνει την διαχείριση ενός γενικότερου έργου πάνω στον φωτισμό καθώς και τον διαχωρισμό του σε πακέτα εργασίας με σκοπό να μπορέσει να παραδίδει επιτυχώς το κάθε παραδοτέο την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Σε τελικό  βαθμό ο κάθε συμμετέχων γίνεται ένας πραγματικός μελετητής φωτισμού ο οποίος ακολουθεί πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία γύρω από την υλοποίηση ενός έργου ασχέτως του μεγέθους που έχει με σκοπό την παράδοση του στον πελάτη του ο οποίος θα μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

 

Ποια είναι η φιλοσοφία μας

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα και προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ενώ παράλληλα θα πρέπει να καλύπτεται και από το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει την εκάστοτε τεχνολογία. Από τον συνδυασμό των δυο παραπάνω ο κάθε εκπαιδευόμενος θα μπορέσει να λάβει όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για να μπορέσει να εργαστεί με επιτυχία στον τομέα της τεχνολογίας του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης δεν αποτελεί ένα απλό σεμινάριο μέσα από το οποίο θα μπορέσει να αποκτήσει μονομερώς κάποιες γνώσεις αλλά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα βοηθήσει στη απόκτηση σφαιρικών γνώσεων αλλά και διαμόρφωση της αντίληψης του «τι ζητάει η αγορά εργασίας». Περαιτέρω θα μπορέσει να είναι σε θέση να κατανοεί αλλά και να αναζητά νέα τεχνολογικά μέσα, γύρω από τον τομέα του αρχιτεκτονικού φωτισμού.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Ο συγκεκριμένος τομέας εκπαίδευσης στοχεύει στην κατάρτιση ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, μηχανικών πωλήσεων, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών, σχεδιαστών εσωτερικών χώρων, μηχανικών αναπαλαίωσης και ανάπλασης κτιρίων, αρχιτέκτονες τοπίου,  φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο.

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες 

  • Διάρκεια: 120 ώρες – 5 μήνες 6 ώρες εβδομαδιαία. Η διαδικασία πιστοποίησης που περιγράφεται παρακάτω δεν συμπεριλαμβάνεται στις 120 ώρες
  • Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
  • Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
    Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Χωρίζεται σε δυο περιόδους ανά διδακτικό έτος. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει τον Οκτώβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει τον Μάρτιο και τον Ιούλιο. Η συνολική διάρκεια σε μήνες είναι πέντε (5) και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας έξι (6) σε βραδυνή βάση προς εξυπηρέτηση των εργαζομένων που δύναται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου εξ΄αποστάσεως ζωντανά με τηλεδιάσκεψη (online) προσφέροντας ευελιξία όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής διαμέσου ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Στο τέλος της 5μήνης φοίτησης παρέχονται 3 Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών:

     1. Ολοκληρωμένη Σχεδίαση & Τεχνολογία Αρχιτεκτονικού Φωτισμού (Architectural Lighting Design and Technology)
(Πιστοποιημένη από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. – Κε.Δι.Βι.Μ 1)

    2. Εκπόνησης Ολοκληρωμένων Μελετών Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων με χρήση του προγράμματος Dialux & Dialux Evo (Lighting Studies Using The Dialux Program)
(Πιστοποιημένη από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. – Κε.Δι.Βι.Μ 1)

    3. Εκπόνησης Ολοκληρωμένων Μελετών Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων με χρήση του προγράμματος Relux (Lighting Studies Using The Relux Program)
(Πιστοποιημένη από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. – Κε.Δι.Βι.Μ 1)

 

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)

 

 

Διαδικασία Πιστοποίησης Γνώσεων

Στο τέλος της 5μήνης φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται σε τρεις φάσεις εξεταστικής διαδικασίας.  Μετά το πέρας της υλοποίησης του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων καλείται να συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία μέσα από την οποία πιστοποιείται η απόκτηση βασικών γνώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τον παιδαγωγικό χαρακτήρα που διέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας πάνω στον συγκεκριμένο τομέα ο κάθε συμμετέχων εξετάζεται στην θεωρία που έχει διδαχθεί. Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει τεστ πολλαπλών ερωτήσεων όπου καλείται να απαντήσει σε ένα σύνολο πενήντα ερωτήσεων. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων ο κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει ανοιχτές σημειώσεις.  Η βαθμολόγηση στις πενήντα ερωτήσεις γίνεται με άριστα το 100% αλλά η βάση θεωρείται το 70% (και όχι το 50%)

Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης καλείται να υλοποιήσει ή να διορθώσει μικρά βήματα πάνω σε μια μελέτη που έχει υλοποιηθεί και με τα τρία παραπάνω αναφερόμενα λογισμικά. Η συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία έχει ως σκοπό να πιστοποιήσει την γνώση του κάθε συμμετέχοντα και στα τρία λογισμικά.

Η βαθμολόγηση γίνεται με άριστα το 100% αλλά η βάση θεωρείται το 80% (και όχι το 50%)

Στο τρίτο μέρος της εξέτασης ο κάθε συμμετέχων θα αναλάβει να σχεδιάσει μια φωτοτεχνική μελέτη και με τα τρία λογισμικά, προς επιβεβαίωση της γνώσης που έχει αποκτήσει στον χειρισμό των προγραμμάτων αλλά και των προδιαγραφών και κανόνων που διέπουν μια μελέτη φωτισμού. Η διάρκεια υλοποίησης των μελετών είναι για δύο εβδομάδες από την στιγμή επιλογής του project. Επίσης ο κάθε συμμετέχων μπορεί να προτείνει και δικό του project το οποίο καλείται να υλοποιήσει με την καθοδήγηση του διδάσκοντα (ενδείκνυται για επαγγελματίες που δουλεύουν ως junior ή starter μηχανικοί στην τεχνολογία του φωτισμού). Η βαθμολογία δεν έχει βάση αλλά το ποσοστό που λάβει εξαρτάται άμεσα από τον βαθμό ολοκλήρωσης και ωριμότητας που παρουσιάζει. Η τελική βαθμολογία συντίθεται από την αθροιστικά και από τις τρεις παραπάνω διαδικασίες όπου πρωτίστως πρέπει να έχει συμπληρώσει την βάση σε κάθε μια από αυτές.