ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Integrated Studies Interior & Exterior Lighting Seminar

Σεμινάριο ολοκληρωμένων μελετών φωτισμού εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

 Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιβάλλει σχεδόν σε όλους τους τομείς αλλαγές. Ένα αναπόφευκτο κομμάτι αποτελούν και οι σύγχρονες οικοδομικές εγκαταστάσεις. Μέχρι πρότινος αρκούσε ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, ο οποίος έκανε τα απολύτως απαραίτητα για να υπάρχει μία απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Όταν όμως η σύγχρονη διακόσμηση συναντά το design και την σύγχρονη τεχνολογία οι απλές εγκαταστάσεις είναι πλέον παρωχημένες. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύονται όλες οι βασικές αρχές φωτοτεχνίας που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να έχουμε χώρους στους οποίος θα υπάρχει υψηλή τεχνολογία σε συνδυασμό με το design και τις νέες ενεργειακές τεχνικές.

 

Θεματικές ενότητες

1. Εισαγωγή στην τεχνολογία φωτισμού: Αναλύονται όλες οι βασικές αρχές της σύγχρονης οπτικής και των φυσικών νόμων φωτισμού.

2. Φωτομετρικά μεγέθη: Γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα μεγέθη φωτομετρίας.

3. Τεχνητές φωτεινές πηγές: Γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα είδη λαμπτήρων που υπάρχουν, αρχή λειτουργίας, βλάβες που εμφανίζουν, χρόνος ζωής.

4. Φωτισμός εσωτερικών χώρων – Φωτισμός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Αναλύονται τα είδη του φωτισμού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται μία μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρου.

5. Φωτισμός οδών και δημοσίων χώρων: Πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση πάνω στις αρχές και τον τρόπο φωτισμού των παραπάνω χώρων.

6. Υλοποίηση φωτοτεχνικών μελετών.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Σεμινάριο Ολοκληρωμένες Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στην κατάρτιση ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, μηχανικών πωλήσεων, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών, σχεδιαστών εσωτερικών χώρων, μηχανικών αναπαλαίωσης και ανάπλασης κτιρίων, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο.

 

Σκοπός & Στόχος Σεμιναρίου Ολοκληρωμένες Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

 • Σαφείς γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της φωτοτεχνίας.
 • Την τεχνολογία που αφορά λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και εγκαταστάσεις φωτισμού.
 • Τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ολοκληρωμένες φωτοτεχνικές μελέτες.
 • Τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μελέτες ειδικών φωτοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι:

 • Να εργαστούν στον χώρο της φωτοτεχνίας.
 • Να εργαστούν σε παρεμφερείς χώρους που απαιτούν εφαρμογές με βάση τη φωτοτεχνία.

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου Ολοκληρωμένες Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων:

 • Διάρκεια:  20 ώρες
 • Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • ΔΩΡΕΑΝ υλικό εκπαίδευσης
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)