ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (SINGULAR)


Το επάγγελμα του Λογιστή είναι ένα ζωντανό και αναγκαίο επάγγελμα για τη σημερινή κοινωνία.  Δεδομένου ότι όλα υπάγονται σε μια εξελικτική διαδικασία, το ίδιο συμβαίνει και με το συγκεκριμένο επάγγελμα, το οποίο αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Όλα πλέον βασίζονται στους Η/ Υ και στη σωστή χρήση  τους.  Ο κόσμος του διαδικτύου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και ένας σύγχρονος Λογιστής πρέπει να έχει την απαραίτητη γνώση για τη λειτουργία των λογιστικών προγραμμάτων που υπάρχουν.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Μηχανογραφημένη Λογιστική:

  1. Εμπορική διαχείριση

  2. Γενική λογιστική

  3. Μισθοδοσία

  4. Έσοδα – Έξοδα

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (SINGULAR)

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε: Σπουδαστές, Τελειόφοιτους και Απόφοιτους Οικονομικών Σχολών  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ, σε Στελέχη Επιχειρήσεων – Υπαλλήλους Λογιστηρίου και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου, σε Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Λυκείων ειδικότητας  Λογιστικής, καθώς και σε  ανέργους  οι οποίοι αναζητούν να εντάξουν στο βιογραφικό τους ένα επιπλέον χρήσιμο προσόν το οποίο θα τους βοηθήσει στη γρηγορότερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.  Επίσης, το σεμινάριο αυτό είναι κατάλληλο για τους ήδη Εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα οι οποίοι επιθυμούν την άνοδο τους στην εργασία τους. Τέλος, απευθύνεται σε στελέχη με βασικές γνώσεις οικονομικών, σε λογιστές οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις λογιστικής, καθώς και σε συμβούλους – οικονομολόγους ώστε να διαχειρίζονται με ορθό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο τις καθημερινές τους λογιστικές εργασίες.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (SINGULAR)

Με το σεμινάριο «Ψηφιακά Εργαλεία Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου» ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις λογιστικές εργασίες μιας επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας πρακτικές μεθόδους και ειδικά προγράμματα  λογισμικού μπορεί να ολοκληρώσει με επιτυχία οποιαδήποτε εργασία του ανατεθεί. Ο Λογιστής πλέον έχει ένα καινούργιο πρόσωπο και  βαδίζει σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Η τήρηση αρχείων, οικονομικών καταστάσεων και η έκδοση παραστατικών γίνεται πλέον μηχανογραφημένα. Η επικοινωνία με τους Δημόσιους Οικονομικούς φορείς γίνεταιι ηλεκτρονικά και όλα τα οικονομικά στοιχεία αναλύονται και επεξεργάζονται στον υπολογιστή.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (SINGULAR)

  • Διάρκεια: 3 μήνες – 5 ώρες εβδομαδιαία. Σύνολο: 55 ώρες
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (elearning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ  100%

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Ψηφιακά Εργαλεία Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)