ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


Η Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να γίνει ο σωστός επιμερισμός των εξόδων- δαπανών για να προσδιορίσουμε το κόστος των προϊόντων, των υπηρεσιών, των διαδικασιών- δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Βασικές έννοιες κοστολόγησης

  2. Κατά παραγγελία κοστολόγηση

  3. Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής

  4. Συμπαράγωγα

  5. Επιμερισμός κόστους βοηθητικών τμημάτων

  6. Οριακή κοστολόγηση

  7. Αναλυτική λογιστική – ομάδα 9 του Ε. Γ. Λ. Σ.

  8. Πρότυπο κόστος

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Λογιστική Κόστους – Κοστολόγηση Αναλυτικής Λογιστικής

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές  Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ, καθώς και σε υπαλλήλους Λογιστηρίων  και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της κοστολόγησης.

 

Σκοπός & Στόχος της εκπαίδευσης Λογιστική Κόστους – Κοστολόγηση Αναλυτικής Λογιστικής

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του αντικειμένου της κοστολόγησης. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις για το κόστος των πωληθέντων προϊόντων του.

 

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες  του σεμιναρίου Λογιστική Κόστους – Κοστολόγηση Αναλυτικής Λογιστικής

  • Διάρκεια: 30 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Λογιστική Κόστους – Κοστολόγηση Αναλυτικής Λογιστικής έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)