ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ


Η Ελεγκτική είναι μια επιστήμη όσο και τεχνική η οποία εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Η παρουσία της υπολογίζεται από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων, η συνεχόμενη ανταγωνιστικότητα καθώς και η ανάπτυξη των αγορών κάνουν την ελεγκτική ένα σημαντικό όργανο για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Ελεγκτική και Έλεγχοι

  2. Προσόντα, Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και Ευθύνη του Ελεγκτή

  3. Ελεγκτική Εργασία

  4. Αποδεικτικά Στοιχεία και Φύλλα εργασίας

  5. Εσωτερικός Έλεγχος

  6. Αξιολόγηση και Αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού ελέγχου

  7. Τεκμήρια Ελέγχου

  8. Τεκμήρια Ελέγχου

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Σπουδαστές – Φοιτητές, Τελειόφοιτους  και Απόφοιτους Σχολών Α. Ε. Ι. (οι οποίοι ακολουθούν προγράμματα σπουδών με ειδίκευση στη Λογιστική) και  Τ. Ε. Ι. (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο της Ελεγκτικής.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Ο σκοπός  και ο στόχος του σεμιναρίου  αυτού είναι να γίνει μια πλήρης περιγραφή και κατανόηση του έργου του Ελεγκτή μέσα από τη σωστή πληροφόρηση.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  • Διάρκεια: 30 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ  100% 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Ελεγκτικής-Audit έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)