ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΙΑ

Real Estate: Basic Principles, Management, Investment & Arranging


 

Η αγορά των ακινήτων είναι ένας από τους βασικούς τομείς της εκάστοτε οικονομίας και απασχολεί πληθώρα επαγγελματιών. Ωστόσο στην Ελλάδα έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, καθώς η οικονομική κρίση επηρέασε το επίπεδο τιμών και ταυτόχρονα ήρθαν δομικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης και οικοδόμησης των ακινήτων.

Πέραν της οικονομικής κρίσης η Ελληνική Κτηματαγορά πατροπαράδοτα αποτελούταν από τα επαγγελματικά-επενδυτικά ακίνητα που συνδέονταν άμεσα με την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας μας, τις εξοχικές κατοικίες και τα τουριστικά ακίνητα. Ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό και την αγορά κατοικίας όπου εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια, υπάρχει μία σύνδεση επένδυσης από Έλληνες και ξένους επενδυτές. 

Σίγουρα ένα ακίνητο μπορεί να μετατραπεί είτε σε επενδυτικό όχημα ή και οικονομικό βάρος (ιδιαίτερα με την υφιστάμενη φορολόγηση) και εξαρτάται κυρίως από τις ενέργειες του ιδιοκτήτη-επενδυτή, που φυσικά θα επηρεαστούν από τις συμβουλές-μελέτες των κατάλληλων επαγγελματιών.

 

Θεματικές Ενότητες:

1. Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς

(Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market)

 • Εισαγωγή
 • Ανάλυση Ακινήτων
 • Βασικές Έννοιες
 • Ορισμοί
 • Ακίνητα και Επενδύσεις Στην Ελλάδα
 • Πρακτική Ανάλυση της Αγοράς/ Προβλήματα
 • Αλλαγές που Πραγματοποιούνται

 

2. Βασικές Αρχές Εκτίμησης Ακινήτων

(Basic Principles of Real Estate Valuation)

 • Εισαγωγή – Βάσεις της Εκτίμησης
 • Η Διαδικασία της Εκτίμησης
 • Αγορές Ακινήτων, Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
 • Συλλογή Στοιχείων
 • Αγοραστικές Περιοχές, Γειτονιές και Περιοχές
 • Ανάλυση της Γης & Οικοδομημάτων
 • Ανάλυση της Αγοράς
 • Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης (Highest and Best Use Analysis)
 • Η Μέθοδος Κοστολόγησης
 • Η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

 

3. Αρχές Μεσιτικών Υπηρεσιών – Κτηματομεσίτης

(Principles in  Real Estate Services – Estate agent)

 • Ο Μεσίτης – Η ανάγκη για μεσίτη – Είδη ακινήτων – Κατευθυντήριες γραμμές
 • Πωλητής
 • Αγοραστής
 • Υπόδειξη-Προσφορά-Χειρισμός Αντιρρήσεων-Κλείσιμο
 • Μισθώσεις-Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Τεχνική Ορολογία – Επενδυτικό Ακίνητο
 • Τεχνολογία
 • Προσωπικό Μάρκετινγκ / Branding
 • Οργάνωση χρόνου
 • Προοπτικές καριέρας

 

4. Διαχείριση και Επένδυση σε Ακίνητα

(Real Estate Management and Investment)

 • Μέθοδος Εισοδήματος
 • Συμπληρωματικές Εκτιμητικές Μέθοδοι
 • Εκτίμηση Επενδυτικού Ακινήτου
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Ολοκλήρωση Σεμιναρίου

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Διάρκεια: 90 ώρες  με 4 ώρες εβδομαδιαία (5 μήνες)
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class).
 • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές  Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης, της μεσιτείας και της διαχείρισης Ακινήτων.

 

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση της Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τα ακίνητα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η Βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)

 1. Εκτίμηση ΑκινήτωνΔιαχείρισηΕπένδυση και Μεσιτεία (Real Estate – Management – Investment and Arranging)
 2. Μεσίτης Ακινήτων (Real Estate)