ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (40 ώρες)

 Real Estate


Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων – Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας είναι το φυσικό πρόσωπο ή εμπορική εταιρεία κάθε είδους, που μεσολαβεί για την σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων, πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων (κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων) με κάποιο οικονομικό όφελος.   Υποδεικνύει ευκαιρίες για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακίνητων.

Το έργο του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων επικεντρώνεται στον εντοπισμό προσώπων που επιθυμούν να καταρτίσουν συμβάσεις πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, καθώς και συνομολόγησης χρηματικών δανείων και στη πραγματοποίηση συναλλακτικής επαφής με τον εντολέα του. Ο Μεσίτης αστικών συμβάσεων η αναλαμβάνει να διευκολύνει την κατάρτιση της σύμβασης, συμβάλλοντας στη ρύθμιση ή διεκπεραίωσης επιμέρους ζητημάτων. Η ανεύρεση ενός ακινήτου δεν είναι εύκολη υπόθεση.  Ο μεσίτης μπορεί να δείξει ακίνητα που θα ταιριάζουν στις προδιαγραφές του πελάτη. Από τη στιγμή που θα βρεθεί αυτό που θα τον ικανοποιεί, αναλαμβάνει τις τελικές διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο της συμφωνίας.

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, έχοντας συνολική εικόνα της αγοράς και εμπειρία, μπορεί να εκτιμήσει το ακίνητο, ούτως ώστε να μη χάσει ο ενδιαφερόμενος  πολύτιμο χρόνο ζητώντας κάτι που είναι εκτός της αγοράς, αλλά ούτε και να χάσει χρήματα μη έχοντας εκτιμήσει σωστά την περιουσία του.

 

 

Θεματικές ενότητες:

 1. Ο Μεσίτης – Η ανάγκη για μεσίτη – Είδη ακινήτων – Κατευθυντήριες γραμμές

 2. Πωλητής

 3. Αγοραστής

 4. Υπόδειξη – Προσφορά – Χειρισμός Αντιρρήσεων – Κλείσιμο

 5. Μισθώσεις – Μισθωτήρια Συμβόλαια

 6. Τεχνική Ορολογία – Επενδυτικό Ακίνητο

 7. Τεχνολογία

 8. Προσωπικό Μάρκετινγκ / Branding

 9. Οργάνωση χρόνου

10. Προοπτικές καριέρας

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Απόφοιτους Λυκείου, Φοιτητές, Σπουδαστές  Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους,  συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές, επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς  Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε άριστο επαγγελματικό επίπεδο πάνω στο αντικείμενο της Μεσιτείας και Διαχείρισης Ακινήτων ως Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας.

 

Σκοπός & στόχος σεμιναρίου

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι ο σπουδαστής να είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τα ακίνητα (πώληση, μίσθωση, αντιπαροχή, ανταλλαγή ακινήτων).  Επίσης μπορεί να εργασθεί ως Ανεξάρτητος Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων – Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως Σύμβουλος Ακινήτων, ως  συνεργάτης γραφείου ή εταιρείας.

 

Διάρκεια & εκπαιδευτικές υπηρεσίες σεμιναρίου

  • Διάρκεια: 2 ½  μήνες– 4 ώρες εβδομαδιαία | 40 ώρες.
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η Βεβαίωση Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)