ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market


Θεματικές Ενότητες:

1. Εισαγωγή

2. Ανάλυση Ακινήτων

3. Βασικές Έννοιες

4. Ορισμοί

5. Ακίνητα και Επενδύσεις Στην Ελλάδα  

6. Πρακτική Ανάλυση της Αγοράς/Προβλήματα

7. Αλλαγές που Πραγματοποιούνται

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές–Σπουδαστές  Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ–ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες,  οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης και διαχείρισης Ακινήτων.

 

Σκοπός και Στόχος της εκπαίδευσης

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα.

 

Διάρκεια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 20 ώρες  με 4 ώρες εβδομαδιαία
  • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα  ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)