ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Basic Principles of Real Estate Valuation


Θεματικές ενότητες:

1. Εισαγωγή – Βάσεις της Εκτίμησης

2. Η Διαδικασία της Εκτίμησης

3. Αγορές Ακινήτων, Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές

4. Συλλογή Στοιχείων

5. Αγοραστικές Περιοχές, Γειτονιές και Περιοχές

6. Ανάλυση της Γης & Οικοδομημάτων

7. Ανάλυση της Αγοράς

8. Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης (Highest and Best Use Analysis)

9. Η Μέθοδος Κοστολόγησης

10. Η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές  Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες,  οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης και διαχείρισης Ακινήτων.

 

Σκοπός και Στόχος της εκπαίδευσης

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα.

 

Διάρκεια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 30 ώρες  με 4 ώρες εβδομαδιαία
  • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Βασικές Αρχές Εκτίμησης Ακινήτων έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)