ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Basic Principles of Real Estate Valuation


Θεματικές ενότητες:

Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς
1. Εισαγωγή
2. Ανάλυση Ακινήτων
3. Βασικές Έννοιες
4. Ορισμοί
5. Ακίνητα & Επενδύσεις στην Ελλάδα
6. Πρακτική Ανάλυση της Αγοράς / Προβλήματα
7. Αλλαγές που πραγματοποιούνται

Βασικές Αρχές της Εκτίμησης Ακινήτων

1. Εισαγωγή – Βάσεις της Εκτίμησης
2. Η Διαδικασία της Εκτίμησης
3. Αγορές Ακινήτων, Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
4. Συλλογή Στοιχείων
5. Αγοραστικές Περιοχές, Γειτονιές και Περιοχές
6. Ανάλυση της Γης & Οικοδομημάτων
7. Ανάλυση της Αγοράς
8. Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης (Highest and Best Use Analysis)
9. Η Μέθοδος Κοστολόγησης
10. Η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές  Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους – Συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές – Επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες,  οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της Εκτίμησης – Επένδυσης και Διαχείρισης Ακινήτων.

 

Σκοπός και Στόχος της Εκπαίδευσης

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές – επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα.

 

Διάρκεια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 30 ώρες  με 4 ώρες εβδομαδιαία
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Η Βεβαίωση Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)