ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Interior Designer


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 2 ΕΤΗ

INTERIOR DESIGNER 2 YEARS


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 4 ΜΗΝΕΣ

INTERIOR DESIGNER 4 MONTHS


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ E-LEARNING

INTERIOR DESIGNER E-LEARNING


ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ERGONOMIC DESIGN


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

VISUAL MERCHANDISING