ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

(Ελληνικό – Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Blind System (Greek – English – Numeric keypad)


Το Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας είναι μέθοδος ταχύτατης πληκτρολόγησης κειμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Εκπαιδεύεστε στο Ελληνικό – Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο. Δακτυλογράφος Τυφλού Ελληνοαγγλικού Πληκτρολογίου είναι μια δεξιότητα, που στον επαγγελματικό τομέα, θεωρείται βασικό προσόν για τη διαχείριση χρόνου. Το τυφλό σύστημα κρίνεται επιβεβλημένο στην εποχή της ταχύτητας και αποτελεί προσόν για κάθε εργαζόμενο, από τη γραμματειακή υποστήριξη έως τα διοικητικά στελέχη. Το Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, μπορείτε να πληκτρολογήσετε πολύ γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια μειώνοντας στο ελάχιστο τα λάθη κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης.  Αποκτήστε ένα πολύ σημαντικό προσόν για εσάς που χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για επαγγελματική χρήση και για εσάς που αναζητάτε εργασία με βασική χρήση πληκτρολογίου.

 

Θεματικές Ενότητες Τυφλού Συστήματος

1. Εκμάθηση θέσης γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξης και συμβόλων στα Ελληνικά & στα Αγγλικά

2. Ασκήσεις συμπλεγμάτων, λέξεων, προτάσεων

3. Ασκήσεις εκμάθησης αριθμητικού πληκτρολογίου

4. Ασκήσεις πληκτρολόγησης κειμένου

5. Ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σε αυτές τις ασκήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να πληκτρολογεί πεζούς αλλά και κεφαλαίους χαρακτήρες, αριθμούς, σύμβολα, αλλά και σημεία στίξης

 

Σε ποιους απευθύνεται το Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας

Απευθύνεται σε όλους τους Χρήστες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Από τη γραμματειακή υποστήριξη έως τα διοικητικά στελέχη.

 

Σκοπός & Στόχος του Σεμιναρίου Τυφλού Συστήματος Δακτυλογραφίας

  • να έχουν άριστη ταχύτητα
  • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για ιδιωτικές εταιρείες
  • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου Τυφλού Συστήματος Δακτυλογραφίας

  • Διάρκεια: 30 ώρες
  • Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο
  • ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)