ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

SHORTHAND


Η Στενογραφία είναι μέθοδος ταχύτατης γραφής με ειδικό αλφάβητο που δίνει τη δυνατότητα να παρασταθεί ολόκληρη λέξη με απλή μονοκοντυλιά και έτσι να μπορεί αυτός που γράφει να παρακολουθεί τον προφορικό λόγο.  Η εκπαίδευση της στενογραφίας γίνεται με το σύστημα Gabels berger.  Η Στενογραφία χρησιμοποιείται συνήθως σε κοινοβούλια και δικαστήρια, καθώς και σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Στην Ελλάδα επικράτησε περισσότερο το γερμανικό σύστημα στενογραφίας του Γκαμπελς μπέργκερ που προσαρμόστηκε στα Ελληνικά από τον Ιωσήφ Μίνδλερ.  Στη στενογραφία ισχύει ο κανόνας “Γράφε όπως ακούς”, δηλαδή δεν τηρείται η ορθογραφία.  Τα κεφαλαία, οι τόνοι, τα πνεύματα και τα σημεία στίξης εκτός από το ερωτηματικό καταργούνται.

 

Σε ποιους απευθύνεται η Στενογραφία

Σε όσους ενδιαφέρονται για τον Δημόσιο Τομέα, την Βουλή, τα Δικαστήρια καθώς και τον Ιδιωτικό Τομέα.

 

Σκοπός & Στόχος του σεμιναρίου της Στενογραφίας είναι:

  • να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση στην Ελληνική Στενογραφία
  • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για ιδιωτικές εταιρείες
  • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου Στενογραφίας

  • Διάρκεια: 40 ώρες
  • Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
  • Στη προσπάθεια για ευέλικτη εκπαίδευση υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταστη (e-learning) ζωντανά με καθηγητή e-class
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο
  • ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

1. Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου από τη σχολή COMPUTER START.

2. Εξετάσεις μέσω του Αναγνωρισμένου φορέα ACTA ο οποίος είναι υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)