ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ISO 14001:2004

Σχεδιασμός Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Περιγραφή

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης. Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο την διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Θεματικές ενότητες

1. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική  Διαχείριση

Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών συστημάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης μιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της περιβαλλοντικής επίδοσης.

 

2. Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2004

Αναλύονται όλες οι παράγραφοι του προτύπου, και παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα οι πρακτικές για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 

3. Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής

Σε κάθε κεφάλαιο ανάλυσης απαιτήσεων του προτύπου γίνεται πραγματικός σχεδιασμός του κάθε μέρους του συστήματος (πχ Πολιτική, Διαδικασίες, Δείκτες, Έντυπα, κτλ), έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να έχει υλοποιηθεί ο Σχεδιασμός ενός άρτιου Συστήματος Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης.

 

4. Έξυπνοι τρόποι εφαρμογής

Παρουσιάζονται παραδείγματα εναλλακτικών προτάσεων για την δημιουργία των απαιτούμενων αρχείων βάσει των απαιτήσεων του προτύπου.

 

5. Επιθεωρήσεις

Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι επιθεωρήσεων. Παρουσίαση του Συστήματος Διαπίστευσης στην Ελλάδα.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Είναι σχεδιασμένο για και απευθύνεται σε:

 • Στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων,
 • Ελεύθερους επαγγελματίες,
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης.
 • Επιθεωρητές Περιβάλλοντος,
 • Φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. σχεδιασμένο και απευθύνεται σε: στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων, σε ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Σκοπός & Στόχος της Eκπαίδευσης

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

 • Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO14001
 • Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Τις απαιτούμενες γνώσεις για την οργάνωση και διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης με ιδιαίτερη ανάλυση των μεθόδων διενέργειας επιθεώρησης

Ο Στόχος της εκπαίδευσης είναι:

 • να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης,
 • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο στην εύρεση εργασίας στον τομέα αυτό,
 • να μπορούν να εφαρμόζουν και να τροποποιούν το υπάρχον Σύστημα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης της εταιρείας τους χωρίς την ανάμειξη συμβούλων

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου

 • Διάρκεια 16 ώρες.
 • Εισηγητής: Για την εισήγηση των σεμιναρίων χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένοι εισηγητές, με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
 • Το σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. )