ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ISO 22000:2005

Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων


 Περιγραφή

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2005 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης. Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

 

Θεματικές Ενότητες του Σεμιναρίου ISO 22000:2005 Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών συστημάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης μιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της διαχείρισης ασφάλειας των τροφιμων.

 

2. Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2005

Αναλύονται όλες οι παράγραφοι του προτύπου, και παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα οι πρακτικές για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 

3. Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής

Σε κάθε κεφάλαιο ανάλυσης απαιτήσεων του προτύπου γίνεται πραγματικός σχεδιασμός του κάθε μέρους του συστήματος (πχ Πολιτική, Διαδικασίες, Δείκτες, Έντυπα, κτλ), έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να έχει υλοποιηθεί ο Σχεδιασμός ενός άρτιου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

 

4. Έξυπνοι τρόποι εφαρμογής

Παρουσιάζονται παραδείγματα εναλλακτικών προτάσεων για τη δημιουργία των απαιτούμενων αρχείων βάσει των απαιτήσεων του προτύπου.

 

5. Επιθεωρήσεις

Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι επιθεωρήσεων. Παρουσίαση του Συστήματος Διαπίστευσης στην Ελλάδα.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Σεμινάριο ISO 22000:2005

Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε:

 • Στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων,
 • Ελεύθερους επαγγελματίες,
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης.
 • Φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

 

Σκοπός & Στόχος της Εκπαίδευσης του σεμιναρίου ISO 22000:2005

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

 • Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00
 • Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Τις απαιτούμενες γνώσεις για την οργάνωση και διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με ιδιαίτερη ανάλυση των μεθόδων διενέργειας επιθεώρησης

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου

 • Διάρκεια: 16 ώρες.
 • Εισηγητής: Για την εισήγηση των σεμιναρίων χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένοι εισηγητές  με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.
 • Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
 • Το σεμινάριο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)