Πιστοποιημένος Χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – Certified Computer User – CCU


Πιστοποιημένος Χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Εκπαιδεύσου τώρα ΔΩΡΕΑΝ

στις βασικές δεξιότητες για ΑΣΕΠ


Η νέα τεχνολογική εποχή, χαρακτηρίζεται από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ζωή του ανθρώπου και την ανάδειξή τους σε απαραίτητο καθημερινό εργαλείο. Γι’αυτό η πιστοποιημένη γνώση στις βασικές λειτουργίες και χρήσεις του υπολογιστή είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη και ένα ισχυρό εφόδιο για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εργασιακού του περιβάλλοντος. Επίσης, αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού στο δημόσιο. Εκπαιδεύσου τώρα Δωρεάν και απόκτησε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα της πιστοποίησης.

 

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

 • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
 • Επικοινωνίες (MS Outlook)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

Σε ποιους απευθύνεται το Σεμινάριο Office

Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε:  Δημόσιους Υπαλλήλους, Εργαζόμενους,  Φοιτητές,  Ελεύθερους Επαγγελματίες,  Αυτοαπασχολούμενους, Άνεργους, άτομα χωρίς ιδιαίτερες ή και καθόλου γνώσεις  χειρισμού Η/Υ.

 

Σκοπός & Στόχος Σεμιναρίου Microsoft Office είναι

 • να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Γνώσης Η/Υ
 • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
 • να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στους Η/Υ
 • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους
 • να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου Microsoft Office

 • Διάρκεια: 60 ώρες
 • Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο.
 • Πρακτική εξάσκηση για άριστη προετοιμασία των σπουδαστών μας για τις εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικών test
 • ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Διαπιστευμένο Πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το σχήμα πιστοποίησης CCU είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European Cooperation for Accredidation)