ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ)


Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ.

Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.  Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι φορείς του Δημόσιου τομέα που απασχολούν προσωπικό και χρησιμοποιούν το ΙΚΑ ως φορέα ασφάλισης του, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν από τον ΟΑΕΔ ένα ετήσιο ποσό για την κατάρτιση του προσωπικού τους.  Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) που καταβάλλει η επιχείρηση κάθε έτος.  Το συγκεκριμένο ποσό η κάθε εταιρία το καταβάλλει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ μέσω των εργοδοτικών εισφορών και μπορεί να το λάβει πίσω μόνο αν το αξιοποήσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της.

 

H Computer Start δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα, στην παροχή και υποστήριξη επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

 

Έχει συσσωρεύσει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία και έχει αναπτύξει τους απαραίτητους εσωτερικούς μηχανισμούς υποστήριξης και αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων, που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση.

 

Εγγύηση για την αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, αποτελεί η μακρόχρονη εμπειρία της Computer Start. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ, η Computer Start έχει διαχειριστεί κατ΄έτος πλήθος επιχειρήσεων που συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων και πιο αξιόπιστων στην ελληνική αγορά.
Ο  ΟΑΕΔ παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

 

Το Διοικητικό Προσωπικό του  εκπαιδευτικού κέντρου, βρίσκεται στη διάθεση κάθε επιχείρησης έτσι ώστε να παρέχει:

  • Ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης των στελεχών της επιχείρησης.
  • Ανάπτυξη και παράθεση του προτεινόμενου Προγράμματος Εκπαίδευσης
  • Συνεργασία για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης υπαγωγής για χρηματοδότηση των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού της επιχείρησης στο λογαριασμό ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ – 0,24%).
  • Υποστήριξη της επιχείρησης σε όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης του έργου.
  • Έκθεση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης συμμετεχόντων και εισηγητών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΛΑΕΚ (0,24%) μπορείτε:

  • Να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Computer Start.
  • Να κατεβάσετε την τρέχουσα εγκύκλιο του προγράμματος από το δικτυακό τόπο.