ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ


Η Computer Start υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Ο.Α.Ε.Δ  για την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης των ανέργων συμμετέχοντας στην δράση:  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ.

 

Στο πλαίσιο των Σεμιναρίων που εφαρμόζει, προσφέρει Ειδικές Τιμές και πιο συγκεκριμένα, μείωση 30%-50% επί της αξίας ορισμένων σεμιναρίων, σε όλους τους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.