ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Optical Discrimination Disorders In Children With Learning Difficulties In Reading And Math


Η Διάλεξη έχει σαν αντικείμενο τις διαταραχές οπτικής διάκρισης σε παιδιά με μαθησιακές διαταραχές στην ανάγνωση και τα μαθηματικά.
Γονείς και Εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν το λόγο για τον οποίο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην ανάγνωση και τα μαθηματικά.

 

Θεματικές Ενότητες:

 1. Εισαγωγή
 2. Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης Στην Ανάγνωση & στα Μαθηματικά
 3. Μελέτες
 4. Παρέμβαση Οπτικής Διάκρισης
 5. Πολύ-Αισθητηριακές Μέθοδοι Διδασκαλίας
 6. Στρατηγικές Διδασκαλίας των Μαθηματικών σε Μ.Δ. – Ε.Μ.Δ
 7. Αρχές Και Πρακτικές Ενδυνάμωσης στο Σχολείο
 8. Στρατηγικές Ορθογραφημένης Γραφής και Κατανόησης Κειμένου
 9. Στάδια Ανάπτυξης
 10. Δυσγραφία στην Τάξη
 11. Ανάλυση Μαθησιακού Ελέγχου

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά:

Σε γονείς, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, φοιτητές Ψυχολογίας και Ψυχολόγους, παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Σκοπός του σεμιναρίου Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά:

Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να μάθουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τις οπτικοαντιληπτικές ικανότητες που  επηρεάζουν τις επιδόσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν στρατηγικές παρέμβασης και προτεινόμενες δραστηριότητες.

 

Διάρκεια & εκπαιδευτικές υπηρεσίες σεμιναρίου

 • Διάρκεια: 4 ώρες
 • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class)
 • Εξτομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
 • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας  ελεύθερο χρόνο
 • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)