ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Optical Discrimination Disorders In Children With Learning Difficulties In Reading And Math


Περιγραφή:

Η Διάλεξη έχει σαν αντικείμενο τις διαταραχές οπτικής διάκρισης σε παιδιά με μαθησιακές διαταραχές στην ανάγνωση και τα μαθηματικά.

 

Η Παρουσίαση έχει οργανωθεί σε τρία μέρη

-Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στον ορισμό της οπτικής διάκρισης και στα συστατικά της.

-Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στη συσχέτιση της οπτικής διάκρισης με την ανάγνωση και τα μαθηματικά. Σημειώνονται οι οπτικοαντιληπτικές δεξιότητες που υπολείπονται στα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές.

-Στο τρίτο μέρος λαμβάνει χώρα η παρέμβαση. Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται η θέσπιση στόχων και οι στρατηγικές παρεμβάσεις. Τέλος, παρατίθενται προτεινόμενες δραστηριότητες.

 

Γονείς και Εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν το λόγο για τον οποίο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην ανάγνωση και τα μαθηματικά.

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά:

Σε γονείς, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, φοιτητές Ψυχολογίας και Ψυχολόγους, παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Σκοπός του σεμιναρίου Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά:

Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να μάθουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τις οπτικοαντιληπτικές ικανότητες που  επηρεάζουν τις επιδόσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν στρατηγικές παρέμβασης και προτεινόμενες δραστηριότητες.

 

Διάρκεια & εκπαιδευτικές υπηρεσίες σεμιναρίου

  • Διάρκεια: 4 ώρες
  • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.
  • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)