ΔΕΠ-Υ & ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Delinquent Behavior


Περιγραφή:

Η διάλεξη έχει σαν αντικείμενο τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα και το κατά πόσο η παρουσία της ενοχοποιείται για την παραβατική συμπεριφορά που ορισμένοι έφηβοι  εκδηλώνουν.

 

Η παρουσίαση έχει οργανωθεί σε τρία μέρη.

  • Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στον ορισμό της Δ.Ε.Π-Υ και στα συστατικά της.
  • Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στα αίτια της Δ.Ε.Π-Υ και στους παράγοντες που σχετίζονται με αυτή τη διαταραχή.
  • Στο τρίτο μέρος λαμβάνει χώρα η θεραπεία και η παρέμβαση. Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται η θέσπιση στόχων και οι στρατηγικές παρέμβασης. Τέλος, παρατίθενται μερικές προτεινόμενες δραστηριότητες.

Γονείς και Εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ερμηνεύσουν ότι η ΔΕΠ-Υ ενοχοποιείται πολύ συχνά για την παραβατική συμπεριφορά που εκδηλώνουν ορισμένοι έφηβοι και η οποία μπορεί να τους οδηγήσει ακόμα και ενώπιον της δικαιοσύνης. Η σχέση ανάμεσα στη ΔΕΠ-Υ και την παραβατική συμπεριφορά καταδεικνύεται τόσο από διαχρονικές έρευνες, στις οποίες παρακολουθούνται από την παιδική τους ηλικία άτομα με ΔΕΠ-Υ προκειμένου να διαπιστωθεί η εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς στην εφηβεία και την ενηλικίωση, όσο και από αναδρομικές έρευνες, στις οποίες διερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης ΔΕΠ-Υ στον πληθυσμό των ατόμων που έχουν εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά και έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο ΔΕΠ-Υ και Παραβατική Συμπεριφορά:

Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε:  Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, φοιτητές Ψυχολογίας και Ψυχολόγους, παιδιά και εφήβους με Δ.Ε.Π-Υ.

 

Σκοπός του σεμιναρίου ΔΕΠ-Υ και Παραβατική Συμπεριφορά:

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μάθουν αρχικά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ που  επηρεάζουν τα παιδιά και αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και στρατηγικές παρέμβασης για την αντιμετώπιση μαθητών με ΔΕΠ-Υ στην τάξη και προτεινόμενες δραστηριότητες.

 

Διάρκεια & εκπαιδευτικές υπηρεσίες σεμιναρίου

  • Διάρκεια: 4 ώρες
  • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.
  • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης ΔΕΠ-Υ & Παραβατική Συμπεριφορά έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)