ΔΕΠ-Υ & ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Delinquent Behavior


Η διάλεξη έχει σαν αντικείμενο τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα και το κατά πόσο η παρουσία της ενοχοποιείται για την παραβατική συμπεριφορά που ορισμένοι έφηβοι  εκδηλώνουν.

Γονείς και Εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ερμηνεύσουν ότι η ΔΕΠ-Υ ενοχοποιείται πολύ συχνά για την παραβατική συμπεριφορά που εκδηλώνουν ορισμένοι έφηβοι και η οποία μπορεί να τους οδηγήσει ακόμα και ενώπιον της δικαιοσύνης. Η σχέση ανάμεσα στη ΔΕΠ-Υ και την παραβατική συμπεριφορά καταδεικνύεται τόσο από διαχρονικές έρευνες, στις οποίες παρακολουθούνται από την παιδική τους ηλικία άτομα με ΔΕΠ-Υ προκειμένου να διαπιστωθεί η εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς στην εφηβεία και την ενηλικίωση, όσο και από αναδρομικές έρευνες, στις οποίες διερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης ΔΕΠ-Υ στον πληθυσμό των ατόμων που έχουν εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά και έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

 

 

Θεματικές Ενότητες:

 1. Παιδία με ΔΕΠ-Υ
 2. Ορισμοί ΔΕΠ-ΔΕΠ-Υ
 3.  Αίτια Συνδρόμου
 4. Συμπτώματα ΔΕΠ-Υ κατά ηλικία
 5. Αξιολόγηση της ΔΕΠ-Υ
 6. ΔΕΠ-Υ & Παραβατική Συμπεριφορά (Μελέτες – Έρευνες)
 7. Θεραπεία
 8. Παρέμβαση – Αντιμετώπιση
 9. Ψυχομετρικές Κλίμακες Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ
 10. ΔΕΠ-Υ & Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 11. Συννοσηρότητα ΔΕΠ-Υ & ΔΑΦ
 12. Διάκριση ΔΕΠ-Υ & ΔΑΦ
 13. Δυσκολίες Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης ΔΕΠ-Υ & ΔΑΦ
 14. Θεραπευτικές Στρατηγικές ΔΕΠ-Υ & ΔΑΦ
 15. Μαθησιακός Έλεγχος

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο ΔΕΠ-Υ και Παραβατική Συμπεριφορά:

Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε:  Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, φοιτητές Ψυχολογίας και Ψυχολόγους, παιδιά και εφήβους με Δ.Ε.Π-Υ.

 

Σκοπός του σεμιναρίου ΔΕΠ-Υ και Παραβατική Συμπεριφορά:

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μάθουν αρχικά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ που  επηρεάζουν τα παιδιά και αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και στρατηγικές παρέμβασης για την αντιμετώπιση μαθητών με ΔΕΠ-Υ στην τάξη και προτεινόμενες δραστηριότητες.

 

Διάρκεια & εκπαιδευτικές υπηρεσίες σεμιναρίου

 • Διάρκεια: 4 ώρες
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από    απόσταση (e-class)
 • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας
 • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας  ελεύθερο χρόνο
 • Εξτομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείτε μέσο ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Ο Τομέας Εκπαίδευσης ΔΕΠ-Υ & Παραβατική Συμπεριφορά έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)