ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

PUBLIC RELATIONS


Το Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες, που σχετίζονται με τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Θα μάθετε πως οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν μια από τις λειτουργίες της επικοινωνίας, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ενός πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των ατόμων. Θα κατανοήσετε πως η επικοινωνία είναι αναπόφευκτο εργαλείο για την επιχειρηματική εξέλιξη και επιτυχία.

 

Θεματικές Ενότητες:

  1. Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις (Public relations)

  2. Οι Δημόσιες Σχέσεις και η Ιστορία τους

  3. Διάκριση και Ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων

  4. Διάκριση των Δημοσίων Σχέσεων από τη διαφήμιση, από το μάρκετινγκ, από την προώθηση πωλήσεων, από την προπαγάνδα, από τη δημοσιότητα

  5. Πώς πρέπει να είναι ένας καλός επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων

  6. Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων

  7. Τμήμα ή εταιρεία συμβούλου

  8. Ο υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων

  9. Οι δραστηριότητες του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων

10. Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων

11. Χρέωση και προϋπολογισμός αμοιβών. Τεκμηρίωση

12. Οργάνωση προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων

13. Εκτίμηση της κατάστασης

14. Καθορισμός στόχων

15. Κατηγορίες κοινού

16. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων

17. Στόχοι των Δημοσίων Σχέσεων

18. Κατηγορίες κοινού των Δημοσίων Σχέσεων

19. Τα μέσα ενημέρωσης

20. Οργάνωση των εκδοτικών οίκων.

21. Πως λειτουργεί ο Τύπος, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση

22. Σχέσεις με τον τύπο και πως θα επιτύχουμε καλές σχέσεις με τον τύπο. Τι είναι είδηση; Το δελτίο τύπου.

23. Ιδιωτικά  μέσα επικοινωνίας

24. Προϋπολογισμός τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και προϋπολογισμός εταιρείας συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων

25. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

26. Μέθοδοι αξιολόγησης

27. Η δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων

28. Ο ρόλος της δεοντολογίας

29. Σχέσεις διαχείρισης και υπαλλήλων

30. Μέσα επικοινωνίας και τεχνικές των εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων

31. Εκθέσεις και συνέδρια

32. Σημασία και χρήσεις της φωτογραφίας στις Δημόσιες Σχέσεις. Επικοινωνία με εικόνες, λεζάντες

33. Διαδικασίες εκτύπωσης

34. Χορηγίες. Οφέλη και λόγοι χορηγίας. Είδη χορηγιών

35. Εξαγωγή Δημοσίων Σχέσεων μέθοδος και επιτεύγματα

36. Μέσα επικοινωνίας του εξωτερικού. Μεταφράσεις

37. Έρευνα μάρκετινγκ για τον επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων

38. Είδη έρευνας και τεχνικές

39. Οι δημόσιες σχέσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες

40. Προβλήματα των Δημοσίων Σχέσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δύο ειδικά καθήκοντα επικοινωνίας

41. Ειδικές χρήσεις των Δημοσίων Σχέσεων

 

Σε ποιους απευθύνεται το Σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων:

Το Σεμινάριο των Δημοσίων Σχέσεων απευθύνεται σε Ιδιώτες, Φοιτητές,  Σπουδαστές, μεσαία στελέχη ή/και Επιχειρηματίες Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που ασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με τις Δημόσιες Σχέσεις.

 

Σκοπός & Στόχος του Σεμιναρίου Δημοσίων Σχέσεων:

Σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι η δημιουργία και διατήρηση θετικού αποτελέσματος, σε όλο το εύρος της επικοινωνίας ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης η ακόμα και ενός προσώπου με το εξωτερικό περιβάλλον.

Στόχος των Δημοσίων Σχέσεων είναι: Η ενημέρωση για την ύπαρξη της επιχείρησης και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει.  Η δημιουργία καλής εικόνας καθώς και η βελτίωση του γοήτρου αλλά και του κύρους της επιχείρησης.

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου Δημοσίων Σχέσεων:

  • Διάρκεια: 15 ώρες
  • Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)