ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Organization and Office Management


Το Σεμινάριο Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες, που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία του σύγχρονου γραφείου των επιχειρήσεων και των συναφών οργανισμών. Θα μάθετε για τις λειτουργίες, τις δομές και τις πρακτικές που ισχύουν σε ένα σύγχρονο γραφείο επιχειρήσεων.

 

Θεματικές Ενότητες:

1. Η έννοια του γραφείου & οι υπηρεσίες του

2. Η Οργάνωση του γραφείου & οι εργασίες του

3. Ο προγραμματισμός του γραφείου

4. Η επίπλωση & ο εξοπλισμός του γραφείου

5. Έλεγχος για τις λειτουργικές δαπάνες γραφείου

6. Αρχειοθέτηση & συστήματα ταξινόμησης – Οργάνωση & Διεύθυνση γραφείου

7. Προγραμματισμός του χρόνου

8. Το Management ολικής ποιότητας και η παραγωγικότητα των εργασιών γραφείου

9. Αξιολόγηση Απόδοσης – Μέθοδοι & Αναγκαιότητα αξιολόγησης

 

Σε ποιους απευθύνεται το Σεμινάριο Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης:

Το Σεμινάριο Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης στοχεύει στο να θα μάθετε τις κυριότερες έννοιες που αφορούν σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου. Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης στελεχών, που υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κάνοντας χρήση του όρου Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης – το οποίο έχει καθιερωθεί διεθνώς.

 

Στόχος του Σεμιναρίου Οργάνωσης Γραφείου & Διαχείρισης είναι:

  • Ανάπτυξη και κατανόηση της δομής και των λειτουργιών ενός μοντέρνου γραφείου.
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διεκπεραίωση εγγράφων γραφείου.
  • Κατανόηση και πρακτική των διαδικασιών για το χειρισμό και την επεξεργασία των δεδομένων και των συναλλαγών σε ένα γραφείο.
  • Κατανόηση της ηγεσίας, των κινήτρων και των ανθρώπινων σχέσεων για την ικανοποίηση των εργαζομένων.

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου Οργάνωσης & Διαχείρισης Γραφείου:

  • Διάρκεια: 15 ώρες
  • Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)