ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Complaint Handling


Το σημαντικότερο κεφάλαιο για μια επιχείρηση είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες, αυτοί δηλαδή που θα αγοράσουν ξανά και θα συστήσουν σε αλλού για τα ποιοτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων είναι θεμελιώδης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και αποτελεί ουσιαστικό μηχανισμό για τροφοδότηση από τους πελάτες της με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών.

 

Θεματικές Ενότητες

1. Η σημασία της πελατείας

2. Οι πιστοί πελάτες είναι απαραίτητοι

3. Δυσαρέσκεια & Αρνητικές συνέπειες για την εταιρεία

4. Ο ορισμός του παράπονου και οι λόγοι για τους οποίους δε μας αρέσει να τα ακούμε

5. Εσφαλμένες αντιλήψεις για τα παράπονα.
«Η διαχείριση παραπόνων κοστίζει ακριβά»

6. Η αρχή της ανταποδοτικότητας

7. Πλεονεκτήματα από τη διευθέτηση των παραπόνων

8. Ο μιμητισμός στην καταναλωτική συμπεριφορά

9. Οι δυσαρεστημένοι πελάτες

10. Οι αντιδράσεις ενός δυσαρεστημένου πελάτη. Οι καταγγελίες καταναλωτών στην ελληνική επικράτεια

11. Οι κατηγορίες των δυσαρεστημένων πελατών

12. Τα αιτήματα των πελατών που παραπονούνται

13. Η αυθεντική συγγνώμη

14. Η μη έκφραση των παραπόνων

15. Γεγονότα και παραδείγματα. Ο «Γολγοθάς» μιας καταγγελίας

16. Τρόποι αποθάρρυνσης έκφρασης παραπόνων

17. Αποθαρρυντικές πολιτικές από την εταιρεία

18. Χειρισμός Παραπόνων

19. Διευθέτηση παραπόνων. Η αρχή L.E.A.R.N.

20. Διαχείριση οργισμένων πελατών. Χρήσιμες συμβουλές

21. Τα γραπτά παράπονα και η διαχείριση τους

22. Απαντητική Επιστολή. Υπερβείτε τις προσδοκίες των πελατών σας

23. Ενθάρρυνση Παραπόνων

24. Τηλεφωνικές Γραμμές χωρίς χρέωση. Η λειτουργία της γραμμής καταναλωτών

25. Τα πλεονεκτήματα των γραμμών χωρίς χρέωση

26. Τεχνικές Ενθάρρυνσης Παραπόνων. Φόρμες Παραπόνων

27. Διαδίκτυο & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Περίπτωση Ε.Ο.Τ.

28. Άλλες Τεχνικές: Κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού και πρόσληψη εικονικών πελατών

29. Άλλες τεχνικές: Δημιουργήστε σημεία παραπόνων, μελετήστε τα προϊόντα που επιστρέφονται, εγγυηθείτε

30. Τρεις στρατηγικές που συμβάλλουν στην Έκφραση Παραπόνων

31. Διαβίβαση Παραπόνων στην Ανώτατη Διοίκηση. «Management by walking around». Τρεις τρόποι οργάνωσης της επιχείρησης

32. Το προσωπικό πρώτης γραμμής ως παραλήπτης παραπόνων. Η εκπαίδευση του προσωπικού

33. Εξουσιοδότηση Προσωπικού και κατευθυντήριες γραμμές. Η αρχή της «κυριαρχίας τoυ παραπόνου» και η παράκαμψη των απόλυτων πολιτικών της εταιρείας

34. Τα παράπονα προσωπικού και η σημασία τους. Στρατηγικές Ενθάρρυνσης των Παραπόνων του Προσωπικού

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο Διαχείρισης Παραπόνων απευθύνεται σε Στελέχη Ξενοδοχειακής Εξυπηρέτησης στην Υποδοχή σε μεσαία στελέχη ή και επιχειρηματίες Οργανισμών, Πωλητές, Γραμματείς, ιδιώτες, Φοιτητές,  Σπουδαστές Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που ασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με την Εξυπηρέτηση Πελάτη, σε Call Center, Help Desk, σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση και επικοινωνία.

 

Σκοπός και Στόχος του Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο θέτει ως σκοπό και στόχο τη Διαχείριση και την κατανόηση Παραπόνων για τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης πελάτη. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων είναι θεμελιώδης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και αποτελεί ουσιαστικό μηχανισμό για τροφοδότηση από τους πελάτες της με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών στις πολιτικές και διαδικασίες.

 

Διάρκεια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 15 ώρες
  • Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One)
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)