Η Σχολή μας


Ηcs-logo-1ιδρύθηκε το 2001 και έθεσε το στίγμα της στον χώρο της εκπαίδευσης. Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εμβάθυνση σε εξειδικευμένους τομείς ήταν πάγια πολιτική της αγοράς εργασίας αλλά και μία εκπαιδευτική ανάγκη του μαθητικού κοινού. Πάνω σε αυτές τις δύο απαιτήσεις η Computer Start ανταποκρίθηκε θετικά συντελώντας στην κατάρτιση των σπουδαστών της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Σήμερα η Start διατηρώντας τις ίδιες βασικές αρχές συνεχίζει την δυναμική της παρουσία στην κατάρτιση και επαγγελματική εκπαίδευση. Η συνεχιζόμενη εξέλιξη της αγοράς εργασίας και η ολοένα μεγαλύτερη εξειδίκευση απαιτεί καλύτερους επαγγελματίες. Έχοντας σαφή επίγνωση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση η σχολή έχει διευρύνει το πρόγραμμα σπουδών και σε άλλους τομείς πέραν της πληροφορικής. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αποτελεί για μας σημείο αναφοράς προκειμένου να συμβάλλουμε τα μέγιστα στις απαιτήσεις των σπουδαστών μας.

 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κατανοούμε την αποστολή μας και φροντίζουμε η εκπαίδευση να πραγματοποιείται με τα καλύτερα τεχνολογικά μέσα, έντυπο υλικό που καλύπτει τις απαιτούμενες θεματικές ενότητες και πάνω απ’ όλα στην προσπάθεια των καθηγητών μας να αποτυπώνουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να τις αναλύουν και να τις μεταβιβάζουν σε εκπαιδευτικό επίπεδο στοχεύοντας στην μόρφωση των σπουδαστών και αυριανών επαγγελματιών. Στην προσπάθεια για ευέλικτη και υψηλού επιπέδου μόρφωση προσφέρουμε εξατομικευμένη εκπαίδευση (one by one) καθώς και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (by distance learning).

 

Πιστεύουμε ότι κύριο και βασικό μας λειτούργημα είναι να μπορούμε να κάνουμε «τα δύσκολα εύκολα» για τους σπουδαστές μας οδηγώντας τους στην επίτευξη των στόχων τους με ασφαλή και σίγουρο τρόπο.

 

student1