Όλοι εμείς…


oloi emeis

 

Στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας και φροντίζουμε έτσι ώστε:

 

1. Να αποκτούμε συνεχώς γνώσεις και δεξιότητες πάνω σε πραγματικές εφαρμογές από την αγορά εργασίας.

 

2. Να αποκωδικοποιούμε αυτές τις γνώσεις σε μαθητικό – εκπαιδευτικό επίπεδο έτσι ώστε να είναι εύκολα αντιληπτά από τους σπουδαστές μας.

 

3. Να συμμετέχουμε με παιδαγωγικό πνεύμα στην κατάρτιση των σπουδαστών μας.

 

4. Να προσφέρουμε συμβουλευτική υποστήριξη πάνω σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθώντας έτσι τους σπουδαστές πέρα από την γνώση και στην βελτιστοποίηση της προσωπικής τους επαγγελματικής εικόνας.

 

5. Να εκτελούμε συνεχώς τα διδακτικά μας καθήκοντα με την ευθύνη που απαιτεί το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.

 

6. Να συμβάλλουμε συλλογικά στην βελτίωση της σχολής δημιουργώντας ένα χώρο στον οποίο η μοναδικότητα και οι εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή να αποτελεί το πρωταρχικό εκπαιδευτικό μας στόχο.