…με Πιστοποίηση Επαγγέλματος


Οι Πιστοποιημένοι Τομείς Σπουδών & τα Σεμινάρια μας παρέχονται με τον πιο σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο μέσω της εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης, (E-Learning & E-Class) με τελευταίου τύπου σύγχρονες & ασύγχρονες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

Εκπαίδευση για σπουδαστές σε Ελλάδα, Κύπρο & Εξωτερικό

Web Designer


Ο Web Designer είναι μια ειδικότητα η οποία αναφέρεται και καλύπτει τα ποικίλα ταλέντα και αρχές που απαιτούνται για την κατασκευή και διαχείριση ενός website.

Γραφιστική


Η γραφιστική είναι η δημιουργία της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης που χάρις σε αυτή σχεδιάζουμε οτιδήποτε βλέπουμε τυπωμένο.

Τεχνικός Διακόσμησης


“Ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να αναπαραστήσει την εξωτερική εμφάνιση των πραγμάτων, αλλά την εσωτερική τους σημασία.”

Αριστοτέλης, Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος, 384 – 322 π.Χ.

Real Estate – Εκτίμηση Ακινήτων


Εκτιμήσεις ακινήτων για εμπορική αξία, εύλογο τίμημα αγοράς και πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης…

Αρχιτεκτονικός Φωτισμός


Η μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού αφορά την τοποθέτηση και τον έλεγχο του φωτός, φυσικού ή τεχνητού, μέσα σε έναν αρχιτεκτονικό χώρο.

Αρχιτεκτονική Τοπίου


Αρχιτεκτονική Κήπων, Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων – Κατασκευές Κήπων. Έργα Πρασίνου – Κηποτεχνικές Εφαρμογές. Διαμόρφωση Μπαλκονιών & Ταρατσών.

Προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ


Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων – Εκπαίδευση Ενδοεπιχειρησιακή μέσω ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ – Επιδότηση 100%.

Γραμματειακή Υποστήριξη


Οι Γραμματείς αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη μιας εταιρείας επειδή συμβάλλουν στη σωστή οργάνωση & λειτουργία της.

ΠΑΡΟΧΕΣ

– Παρέχουμε πάνω από 140 διαφορετικά Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλική & Ελληνική Γλώσσα

– Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση e-learning – e-class & Δια ζώσης

– Τα σεμινάρια επιδοτούνται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

– ΔΩΡΕΑΝ Δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος

– ΔΩΡΕΑΝ Προετοιμασία Συνέντευξης για προσωπικό

– ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάριο Διαχείρισης Στρες

– ΔΩΡΕΑΝ Επανεκπαίδευση & Επανάληψη για ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων σεμιναρίων

ΠΑΡΟΧΕΣ

– Εξεταστική Εβδομαδιαία Διαδικασία

– Πιστοποιημένη Εκπαίδευση

– Ευέλικτο Ωράριο – Αλλαγή Ωραρίου

– Έναρξη Τμημάτων Κάθε Εβδομάδα

– Αναπλήρωση Μαθημάτων

ΔΩΡΕΑΝ Βιβλία σε συγκεκριμένους Τομείς Σπουδών

ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης με επίβλεψη του καθηγητή

ΔΩΡΕΑΝ 2ωρο δοκιμαστικό μάθημα σε πρόγραμμα της επιλογής σας

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ

– Πιστοποιημένο Τίτλο Σπουδών σε Ελλάδα & Εξωτερικό

– Ένα ισχυρό εφόδιο για την επαγγελματική σας αποκατάσταση

– Άριστη & Εξειδικευμένη γνώση

– Πιστοποίησε τις γνώσεις σου

– Σχεδίασε την επιτυχία σου